Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

Popis cesty z Prahy do Staré Boleslavi pro cyklisty.

Ze čtyřiačtyřiceti původních kapliček se dochovala méně než polovina. Uvnitř Prahy nenalezneme již žádnou. Naši pouť proto zahájíme u kapličky svatého Václava v Sokolovské ulici naproti Invalidovně. [úvodní text] [modlitby]

Zcela jistě nepatří mezi původní kaple, ale kde jinde začít, když Poříčská brána již nestojí? Při budování železniční dráhy na Denisovo nádraží padly tři nebo čtyři kapličky Svaté cesty. Snad na jejich připomínku byla zbudována tato kaple sv. Václava, stojící vlastně v náspu někdejší železniční trati. Jsme tedy na místě přibližně mezi třetí a čtvrtou původní kaplí.

Nyní se vydáme na poměrně dlouhou trasu k první kapli, která se dochovala. Stojí až na Klíčově. Cestou se můžeme zastavit na místech, kde pravděpodobně některé kapličky stály.

Vyrazíme Sokolovskou ulicí na východ směrem k Palmovce. Míjíme nové krabicovité budovy v místech bývalé továrny Rustonka. Zde někde stávala kaple čtvrtá v pořadí, tzv. Brněnská.

Pokračujeme dále Sokolovskou ulicí kolem Palmovky, kde stávala kaple pátá, Budějovická.

Podjíždíme mosty u Balabenky. Vlevo vidíme benzinovou pumpu - místo kaple šesté, Chlumecké.

Opatrně se přesuneme přes křižovatku a pokračujeme po Sokolovské ulici až k divadlu Gong. Někde za tímto divadlem (patrně v dnešní Čihákově ulici) stávala kaplička sedmá, Chomutovská.

Dále přijedeme až k mostu přes potok Rokytku, kde stávala další kaple, v pořadí osmá, kaplička Družecká.

Na rušném náměstí OSN vidíme na rohu Raiffeisen banku - tady někde stávala kaple Jičínská, devátá.

Končí putování pohodlné rovinné a začíná stoupání. Odbočíme vlevo Jandovou pod viadukt, za podjezdem odbočíme hned vpravo ulicí Ke Klíčovu a jakmile to půjde, odbočíme za továrními objekty cestou doleva, až do ulice Pod Krocínkou. Tak tady, jak jsou ty kontejnery na tříděný odpad, si můžeme představit desátou kapli Kladskou.

A teď nás čeká nejnáročnější úsek - dostat se na Klíčov. I zdatní cyklisté asi sesednou z kola a půjdou radši pěšky ulicí Pod Krocínkou do prudkého kopce. Zhruba v půli stoupání si můžeme odpočinout u zmizelé kapličky jedenácté, Heyndorffské. Až vystoupáme na konec, vydáme se doleva ulicí Klíčovskou a pokud se dostaneme více doprava na kruhový objezd, tak máme nejhorší úsek pouti za sebou. Z kruhové křižovatky zamíříme ulicí Čakovickou, kterou lemuje po pravé ruce pole. Po chvilce spatříme vpravo v poli první (snad) dochovanou kapli Horažďovickou, pojmenovanou podle poutního místa Bor u Horažďovic. Svatý Václav zde byl vyobrazen, kterak lisuje víno. [modlitby]

Ať už jste došli přes pole až ke kapličce nebo ne, nyní pokračujeme dále Čakovickou ulicí. Než přejedeme po mostě Kbelskou ulici, pohleďme vlevo - tady stávala kaple třináctá, Hradčanská.

Na světelné křižovatce odbočíme doleva směrem ke stanici metra Letňany. Před ní odbočíme stezkou přes pole k nepochybně původní kapli Jeníkovské. Svatý Václav v ní na vyobrazení posílá posly do Říma. [modlitby]

Pokračujeme polní stezkou dál, najedeme na cyklostezku a dostaneme se hned k další kapli, v pořadí patnácté, kapli Kájovské[modlitby]

Jedeme dále cestičkou, ale nikoliv cyklotrasou vlevo, nýbrž mírně vpravo ulicí Košařovou pořád rovně, až narazíme na hlavní ulici Hůlkovu. Tady si můžeme přečíst informační tabuli na místě kapličky Kladrubské. Hůlkovou ulicí se vrátíme na Mladoboleslavskou, vedle níž využijeme krásnou cyklostezku doleva, až k autobusové zastávce Letecké muzeum - pozor - nepřejeďte parkoviště leteckého muzea - tady musíme z cyklostezky odbočit doleva branou do areálu bývalých kasáren, kde nalezneme dochovanou kapli sedmnáctou, Krupskou. [modlitby] Bude-li brána zavřená, můžete si alespoň prohlédnout informační tabuli.

Pokračujeme dále cyklostezkou na východ. Na světelné křižovatce nalezneme informační panel s vyobrazením, kde stála kaple osmnáctá, Kulmenská. Odbočíme doleva ulicí Polaneckého a po 300 metrech uvidíme vlevo její věrnou repliku. [modlitby] Vrátíme se zpět na světelnou křižovatku a odbočíme doleva po cyklotrase, tj. stále doleva až na malebné náměstíčko. Zde stojí nová kaple Kutnohorská. Obec Kbely postavila její věrnou repliku na jaře 2018. [modlitby]

Vydejme se u rybníku doleva ulicí Bakovskou. Naproti Lidovému domu zde stála kaple Loretánská. Na křižovatce odbočíme doprava Toužimskou ulicí k nádraží, kde stávala kaple Hájecká. Její repliku nalezneme, pokud se před nádražím vydáme vpravo do parku. [modlitby] Podjedeme trať a pokračujeme rovně po cyklotrase A265 až k hlavní silnici. Minuli jsme již neexistující kapli Litomyšlskou. Po chvilce nudného šlapání spatříme vlevo mezi golfovými jamkami kapli 23, Nezamyslickou, na níž se sv. Václav ujímá vlády nad Moravou po vyhnání Svatoboje. [modlitby]

Jedeme dále podél hlavní silnice, kde na nás čeká kaple Nicovská. [modlitby]

A již jsme na začátku Vinoře. Hlavní silnice zatáčí vlevo a my hned za zatáčkou odbočíme doleva do ulice Semtínské ke kapli Hornojiřetínské neboli Obergürgentálské, pětadvacáté v pořadí. Škoda, že se svatováclavský obraz nezachoval - znázorňoval známou scénu, na níž blahoslavený Podiven zahřívá své nohy ve šlépějích svého pána Václava, kráčejícího bosky v krutém mrazu sněhem. [modlitby]

Vrátíme se na Mladoboleslavskou a jedeme z kopce dolů do Vinoře až ke hřbitovu, kde jako Růže tajemná rozkvétá 26. kaple Pakenská (dle Nové Paky). Podívejte se pozorně nahoru do oblouku kapličky: jsme u kaple, kde se zachoval aspoň kousek původní výzdoby - nápis ROSA MYSTICA. Oroduj za nás, abychom se báli těžkého hříchu jako jedu, jenž bezbožná Drahomíra svému synu Václavu do nápoje přimísila... [modlitby]

Vyjedeme dále severovýchodním směrem ven z Prahy, abychom po necelém kilometru odbočili doprava - těsně před halou Pražské strojírny - ulicí Štěpánovskou, a před Cukrovarským rybníkem doleva. Další kaple stojí až za koncem rybníka. Nemůžete ji však přejet, protože cesta dál nevede. Cestou jsme minuli kapli Plzeňskou a nyní stojíme u kaple Hradopražské. Před kaplí je "kukátko" - když se podívate skrz sklíčko, uvidíte původní výzdobu kaple. Svatý Václav stoluje u svého bratra Boleslava. [modlitby]

Teď se musíme vrátit až k hlavní silnici, po níž se vydáme doprava, opustíme hlavní město Prahu a přes údolíčko dojedeme setrvačností až ke kapli Svatokřížské vpravo od silnice. Svatý Václav připíjí na poctu archandělu Michaelovi, který jej má příštího dne doprovodit do nebe. [modlitby]

Projedeme Podolankou, kde snad stávala kaple Svatojakubská, a zastavíme u posledního domu po pravé ruce. Ve stráni v zahradě na nás vykukuje kaple. Příliš se ostatním nepodobá, ale my si radši budeme myslet, že se jedná o kapli Svatomikulášskou, s obrazem oběšení blahoslaveného Podivena, jehož tělo zůstalo po tři roky neporušené. [modlitby]

Šlapeme dále do kopce až ke kapli nepochybně 32. Rokycanské, kde dánský král Erik ve snu vidí, že s pomocí svatého Václava zvítězí nad nepřáteli. [modlitby]

Další kapli navštívíme za odbočkou do Jenštejna. Kaple Římovská, třiatřicátá, zachycovala pád Drahomíry do pekel. [modlitby]

Míříme na Dřevčice kolem zaniklé Svatohorské kaple až ke kapli Sečenské, která stojí na začátku obce. Svatý Václav zde asertivně blesky rozehnal sněm, který jej nechtěl uznat za svatého... [modlitby]

Popojedeme ke kapli Šternberské, která stojí naproti dřevčické hospodě. (Nespleťte si ji s kapličkou svatého Jana Nepomuckého, která stojí VEDLE hospody.) Svatý Václav zázrakem vysvobodil malostranské vězně. (Na místě tohoto zázraku, tedy na Malostranském náměstí v Praze, byly nedávno objeveny pozůstatky svatováclavská kaple - v budově dnešní Matematicko-fyzikální fakulty UK.) [modlitby]

Opustíme Dřevčice, na jejichž konci stála kaple Strakonická, a dostaneme se ke kapli 38. Strašenské. Tady opatrně, není kde zastavit a provoz je hustý. I bratrovrah Boleslav se může kát a polepšit, jak bylo možné vidět ve výklenku. [modlitby]

Konečně doputujeme k Brandýsu, vynecháme kapli Sušickou a Týneckou a zastavíme v parčíku u kaple Vartenské, v níž svatý Václav pomáhá Přemyslu Otakarovi v boji proti Maďarům. [modlitby]

A blížíme se konci. Poslední dochovaná kaple nás očekává před železničním přejezdem, kaple Vyšehradská, na níž zemští patroni míří ke hrobu svatého Václava zpívajíce. [modlitby]

Zde naše pouť bohužel musí skončit. Dvě poslední kaple již neuvidíme. Předposlední Zbraslavská stávala někde na dnešním brandýském náměstí a poslední Staroboleslavská před kamenným mostem přes Labe. Znázorňovala rodokmen císaře Leopolda I., který (aspoň podle autora) vedl až ke svatému Václavu. Inu, PR je PR.

Baroko skončilo, svatý Václav však své dědictví chrání dál. Děkuji, že jste i Vy šli v jeho šlépějích.Zájemce zvu na každoroční cyklopouť ke svatému Václavu, která začíná 28. září v 6:00 u kapličky naproti Invalidovně.


Nahoru


O.A.M.D.G.