Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

9. Jičínská kaple

Zobrazena Vladimírská ikona Panny Marie Rusánské.
Byla roku 1637 přivezena jezuity z pravoslavné Rusi, jde o přesnou kopii Vladimírské ikony z 12. století. Originál je v Treťjakovské galerii v Moskvě.

Invokace: Matko Neposkvrněná

Donátor: Ignác, hrabě ze Šternberka

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje zavraždění svaté Ludmily.

Kříž Viae sanctae Marianae je zde.

Podle via-sancta.cz se jedná o tuto kapli na starých mapách:
- stabilní katastr [50°6'42"N 14°30'9"E]: (výřez, mapa - zakliknout 1842), originální mapa stabilního katastru zde a zde a císařský povinný otisk (1841),
- mapa II. vojenského mapování (1850/51): výřez, mapa, mapa50°06′41″N 14°30′08″E,
mapa Umgebungen der königl. Haupstadt Prag (1850-62).


V pozemkovém katastru kaple již zakreslena není.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
agsportal.geology.cz
books.google.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 8 Kaple č. 10

O.A.M.D.G.