Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

8. Družecká kaple (Družice u Kladna)

Zobrazena socha P. M. Družecké, orámovaná hořícími srdci. Po skáze družeckého kostela zůstal zázračně neporučen jen oltář se sochou Panny Marie.
Invokace: Matko neporušená.
Donátor: Bernard, hrabě z Martinic.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak nechá odstraňovat modly a stavět křesťanské kostely.

Kříž Viae sanctae Marianae je zde.

Kaple na starých mapách:
- indikační skica stabilního katastru Vysočany, Libeň (1841),
- originální mapa stabilního katastru Vysočany, Libeň (1841),
- mapa kultur (1837-1844),
- II. vojenské mapování (1850/51): výřez, mapa, mapa50°06′29″N 14°29′40″E,
-
mapa Umgebungen der königl. Haupstadt Prag (1850-62),
- katastrální mapa evidenční (1921, 1921),
- toposekce zde a zde a speciální mapy III. vojenského mapování (1927), ačkoliv na některých těchto mapách kaple zakreslena není.
Na státní mapě ani v pozemkovém katastru kaple zakreslena není.Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
agsportal.geology.cz
books.google.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz

wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 7 Kaple č. 9

O.A.M.D.G.