Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

10. Kladská kaple

Zobrazen obraz Panny Marie Kladské.

Invokace: Matko přemilá

Donátor: Arnošt, hrabě z Valdštejna


Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak vykupuje pohanské děti, aby mohly být vychovány v křesťanské víře.


Kříž Viae sanctae Marianae je zde.

Podle via-sancta.cz se jednalo o kapli, která stála u jižního ohybu ulice Pod Krocínkou a je zakreslená n
a mapě Umgebungen der königl. Haupstadt Prag. Snad se jedná i o jednu ze dvou kaplí zakreslených na starých mapách:
- stabilní katastr [50°6'52"N 14°30'24"E nebo 50°6'51"N 14°30'28"E]: indikační skica (1841), originální mapa zde a zde (1841), císařský povinný otisk (1841), (výřez, mapa - zakliknout 1842),
mapa kultur (1837-1844).
V pozdějších mapách kaple již není.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 9 Kaple č. 11

O.A.M.D.G.