Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

18. Chlumecká (kulmenská) kaple

Zobrazena gotická soška sedící Panny Marie s Ježíškem (z období tzv. krásného slohu kolem roku 1400) z kostela Nanebevzetí Panny Marie a svaté Máří Magdalény na Chlumu svaté Máří.

Invokace: Panno dobrotivá.

Donátor: rytířský stát křižovníků s červenou hvězdou.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak ve špitále, který nechal zřídit u Šárecké brány, posluhuje nemocným, chudým, vdovám a sirotkům.


Kaple stávala vpravo od silnice u letiště.

Replika kaple stojí zde.

Kříž Viae Sanctae Marianae je zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- na mapách stabilního katastru je v těchto místech zakreslena dvojice kaplí sousedících v bezprostřední blízkosti [50°7'42"N 14°32'33"E a 50°7'42"N 14°32'37"E]:
- indikační skica (1841),
- originální mapa stabilního katastru (1841),
- císařský povinný otisk (1841),
- interaktivní mapa (výřez, mapa - zakliknout 1842),
mapa kultur (1837-1844),
- katastrální mapa evidenční (1937, 1943),
- katastrální mapa z roku 1943, resp. v pozemkovém katastru (výřezvýřez z větší výšky, mapa - zapnout Pozemkový katastr),
- pravděpodobně je kaple ještě vidět na státní mapě (po roce 1950): výřez, interaktivní mapa - zapnout SMO 1:5000,
- mapa evidence nemovitostí (1960, 1963),
- státní mapa (1951, 1967). Ná státní mapě z roku 1974 už kaple není.

Kaple byla zrušena při budování letiště.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
dveprahy.cz
mapy.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 17 Kaple č. 19

O.A.M.D.G.