Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

40. Týnecká kaple

Zobrazena Panna Maria Týnecká (Týnec u Klatov) s mandorlou (14. století)

Invokace: Královno apoštolů.

Donátor: hrabě Vilém z Kolovrat.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, který se zjevuje nemocnému markraběti moravskému Jindřichovi a nakazuje mu, aby putoval do rakouského mariánského poutního místa Mariazell (v 17. století nejuctívanější místo Habsburků).


Kaple na I. vojenském mapování (výřez, mapa).
Na jiných starých mapách jsem kapli nenašel.


Kříž Viae sanctace Marianae je zde.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 39 Kaple č. 41

O.A.M.D.G.