Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

29. Svatokřížská kaple

Zobrazena socha Bolestné Panny Marie pražského kláštera cyriaků z kostela sv. Kříže Většího v Praze na Františku.

Invokace: Dome zlatý.

Donátor: hrabě W. Maxmilián z Lamingeru, poslední a nejznámější (a také neblaze proslulý) příslušník české větve rodu (Wolfgang Maxmilián Laminger z Abereuthu) (+1696). Své sídlo z Domažlic přenesl na Trhanov. Je znám v našich dějinách porušením práv Chodů a odsouzením k smrti Jana Sladkého Koziny.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak při své poslední večeři pronáší přípitek ke cti sv. archanděla Michaela, který jeho duši na ústivu druhého dne doprovodí do nebe.


Podle via-sancta.cz se kaple dochovala zde.
Na mapách.cz Svatokřížská kaple není. Je zde kaple Hradopražská (28. v pořadí) a pak kaple Svatojakubská (30. v pořadí), přičemž jsou od sebe vzdáleny 461 m. Nemyslím si, že by mezi nimi mohla býti ještě jedna kaple. Proto se domnívám, že kaple, která je označená na mapách.cz jako Hradopražská, je ve skutečnosti kaple Svatokřížská. Odpovídalo by to vzdálenostem mezi kaplemi.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- stabilní katastr: 
výřez, indikační skicaoriginální mapacísařský otisk (1841), interaktivní mapa - zakliknout 184250.1529806N, 14.5939906E,
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52), 50°09′12″N   14°35′36″E,

- III. vojenské mapování: výřez
- toposekce 3. vojenského mapování (1927),
- katastrální mapa evidenční (1937, 1943),
- snad i topografická mapa v systému S-1952 (1955, 1966).
Na speciálních mapách 3. vojenského mapování, v pozemkovém katastru, na státní mapě (po 1950) ani v mapě evidence nemovitostí (1963) kaple zakreslena není.

Nejblíž těmto místům je tato kaple.Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 28 Kaple č. 30

O.A.M.D.G.