Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

23. Nezamyslická kaple

Zobrazena Madona nezamyslická stojící na půlměsíci.

Invokace: Nádobo duchovní.

Donátor: František, hrabě z Kolovratu.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak se ubírá vlády nad Moravou po vyhnání Svatoboje.


Kaple se zachovala zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- stabilní katastr:
výřez, originální mapacísařský otisk (1841), interaktivní mapa - zakliknout 1842,
- mapa kultur (1837-1844),
- I. vojenské mapování: výřez, interaktivní mapa,
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52),
- speciální mapa (1927) a toposekce III. vojenského mapování (1927),
- katastrálni mapa evidenční (1937, 1943),
- topografická mapa v systému S-1952 (1955, 1956, 1966),
- mapa evidence nemovitostí (1963),
- státní mapa (1977, 1982),
- pozemkový katastr: výřez, mapa - zapnout Pozemkový katastr.Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.geology.cz
mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 22 Kaple č. 24

O.A.M.D.G.