Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

43. Zbraslavská kaple

Zobrazena Panna Maria zbraslavská (deskový obraz z roku cca 1350).

Invokace: Královno panen.

Donátor: Jan z Talenberka, biskup královéhradecký.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava v nebesích, obklopeného anděly, kteří drží text svatováclavského chorálu. Celou scénu adorují pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic (údajně autor chorálu) a Ferdinand III.


Předpokládané umístění podle via-sancta.cz. Podle tohoto zdroje se jedná o kapli na II. vojenském mapování (výřez, mapa) a na III. vojenském mapování (výřez, mapa). Jenže pohled na indikační skicu, na originální mapu stabilního katastru a zejména na jeho císařský povinný otisk a katastrální mapu evidenční (1913) ukazuje, že na náměstí nestála kaple, ale sloup či socha. Ostatně ta tam stojí dodnes.

Podle Via sancta Mariana se tato kaple nacházela zde. K tomuto umístění se přikláním i já, poněvadž zde je kaple zobrazena na starých mapách:
- stabilní katastr: indikační skicaoriginální mapa (1842), císařský povinný otisk (1842),
- katastrální mapa evidenční (před 1913, po 1913),
- státní mapa z roku 1952;
- ale na státní mapě z roku 1970 už kaple zakreslena není.

Na mapách II. ani III. vojenského mapování ani v pozemkovém katastru jsem kapli nenašel.Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 42 Kaple č. 44

O.A.M.D.G.