Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

42. Vyšehradská kaple

Zobrazena Panna Maria Vyšehradská, tzv. Dešťová (cca 1350).

Invokace: Královno vyznavačů.   

Donátor: F. Augustin z Valdštejna.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje zjevení krále Vladislava II., v němž všichni zemští patroni směřují k hrobu sv. Václava a zpívají: "Tito jsou svatí ..."


Kaple se zachovala zde.

Fotografie.

Na starých mapách jsem označení kaple na tomto místě nenašel.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 41 Kaple č. 43

O.A.M.D.G.