Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

6. Chlumecká kaple

Zobrazena 
Panna Maria Pasovská z Chlumku u Luže (původně umístěná majitelkou panství v hradní kapli hradu Košumberku).
Invokace: Matko nejčistotnější.

Donátor: Marie Maxmiliána, hraběnka žďárská.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje Drahomíru, která poté co se ujala vlády, vyhnala křesťany ze země a dala obětovat pohanským bohům.

Pravděpodobné umístění: 50°6'16"N 14°28'53"E.

Kříž Viae sanctae Marianae je umístěn zde.

Kaple na starých mapách:
- stabilní katastr: indikační skica, originální mapa, císařský povinný otisk (1841): výřez, interaktivní mapa (zaškrtnout 1842), 50°6'16"N, 14°28'53"E,
- mapa kultur (1837-1844),
- II. vojenské mapování (1850/51): výřez, mapa, mapa50°06′15″N 14°28′51″E,
mapa Umgebungen der königl. Haupstadt Prag (1850-62).
V pozemkovém katastru kaple zakreslena není.Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
agsportal.geology.cz
books.google.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 5 Kaple č. 7

O.A.M.D.G.