Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

5. Budějovická kaple

Zobrazena Budějovická Madona.

Invokace: Matko božské milosti.

Donátor: K. Maxmilián Lažanský.

Modlitby.


Obrázek z Tannerovy knihy.
Zobrazena je Budějovická Madona z oltáře dominikánského kláštera (založen před rokem 1300).
Výjev zachycuje v popředí sv. Václava, jak přisluhuje při mši, v pozadí asistuje při přípravě bohoslužebných nádob.

Kříž Viae sanctae Marianae je zde.

Vojenský letní tábor císařské armády 1774.
Mapa kultur (1837-1844).

Na stabilním katastru ani v pozemkovém katastru kaple zakreslena není.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 4 Kaple č. 6

O.A.M.D.G.