Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

4. Brněnská kaple

Zobrazena ikona moravské Madony, Panna Maria Svatotomská.

Invokace: Matko Kristova.

Donátor: F., hrabě Liebsteinský z Kolovrat, moravský hejtman.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Ikona Moravské Madony se dostala do Konstantinopole, později do Milána. V roce 1158 ji pak věnoval císař Fridrich našemu králi Vladislavovi, dvě stě let poté ji Karel IV. roku 1356 věnoval moravskému markraběti Janu Jindřichovi a od něj se dostala do kostela svatého Tomáše.
Výjev zachycuje v pozadí kněze a učitele Pavla, jak bdí u Václavova lože, v popředí jak Pavel vzdělává Václava v křesťanské víře.


Kříž Viae sanctae Marianae je zde.

Podle via-sancta.cz se kaple nacházela v místě někdejší továrny Rustonka a snad se jedná o kapli zakreslenou na mapě stabilního katastru [50°05˙55¨, 14°27˙55¨]: indikační skica, originální mapa, císařský povinný otisk (1841) výřez, mapa (zakliknout 1842) a na Umgebungen der königl. Haupstadt Prag. Mapa kultur (1837-1844).
Podle mého odhadu by
však vzhledem ke vzdálenostem Brněnská kaple měla být více na východ a na těchto starých mapách je zakreslena kaple č. 3.
Kaple byla snad zbořena při výstavbě železniční trati (1872-75) do dnes již neexistujícího Denisova nádraží (Praha - Těšnov) a vlečky do továrny Rustonka.
Každopádně v pozemkovém katastru už zakreslena není.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 3 Kaple č. 5

O.A.M.D.G.