Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

33. Římovská kaple

Zobrazena Madona loretánská z Římova u Českých Budějovic.

Invokace: Uzdravení nemocných.

Donátor: hrabě Jan z Valdštejna.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje Drahomířin pád do pekel, když spílala vozkovi za to, že při zvonění k pozdvihování svátosti poklekl.


Kaple se zachovala zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- stabilní katastr: originální mapacísařský povinný otisk (1841),
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52),
- III. vojenské mapování: toposekce a speciální mapa (1927),
- topografická mapa v systému S-1952 (1955, 1956, 1966),
- státní mapa (1953, 1967, 1977, 1982, 1987, 1992),
- mapa evidence nemovitostí (1963),
- pozemkový katastr: výřez, mapa - zapnout Pozemkový katastr.
Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 32 Kaple č. 34

O.A.M.D.G.