Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

32. Rokycanská kaple

Zobrazena Panna Maria z
gotického kostela v Rokycanech.
Invokace: Hvězdo jitřní.

Donátor: Jaroslav, hrabě ze Šternberka, biskup litoměřický.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje spícího dánského krále Erika, kterému se ve snu zjevuje Kristus a dává mu znamení, že s pomocí sv. Václava zvítězí nad nepřáteli.


Kaple se zachovala zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- stabilní katastr: originální mapacísařský povinný otisk (1841),
- mapa kultur (1837-1844),
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52),

- toposekce III. vojenského mapování (1927); na speciálních mapách 3. vojenského mapování kaple zakreslena není,
- topografická mapa v systému S-1952 (1955, 1956, 1966),
- státní mapa (1953, 1967, 1977, 1982, 1987, 1992),
- mapa evidence nemovitostí (1963),
- pozemkový katastr: výřez, mapa - zapnout Pozemkový katastr.Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 31 Kaple č. 33

O.A.M.D.G.