Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

15. Kájovská kaple

Zobrazena Kájovská Madona (gotická plastika z konce 15. století z poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie).

Invokace: Panno ctihodná.

Donátor: Bohumír Kapoun, arciděkan krumlovský

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak nosí v zimě chudým dříví z lesa.


Kaple se dochovala zde.

Kaple na starých mapách:
- indikační skica Kbely a Vysočany (1841),
- originální mapa stabilního katastru Kbely a Vysočany (1841),
- císařský povinný otisk (1841),
- stabilní katastr (výřez, interaktivní mapa - zaškrtnout 1842),
- mapa kultur (1837-1844),
- II. vojenské mapování (1850/51): výřez, mapa, mapa, 50°07′25″N   14°31′26″E,
- toposekce (1927) a speciální mapa III. vojenského mapování (1927),
- topografická mapa v systému S-1952 (1955, 1956),
- státní mapa (1967).
V pozemkovém katastru kaple není.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
agsporgal.geology.cz
books.google.cz
dveprahy.cz
mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz


Nahoru Kaple č. 14 Kaple č. 16

O.A.M.D.G,