Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

14. Jeníkovská kaple

Zobrazena Madona Loretánská z Golčova Jeníkova (dnes je tato Madona umístěna uvnitř kostela postaveného v letech 1827 - 29).

Invokace: Panno nejmoudřejší.

Donátor: K. Leopold, hrabě Carreto Millesimo.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak posílá posly do Říma, aby zjistil, jaké církevní slavnosti se tam konají na den sv. Kosmy a Damiána a archanděla Michaela.


Kaple se dochovala zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- indikační skica stabilního katastru (1841),
- originální mapa stabilního katastru (1841),
- císařský povinný otisk (1841),
- stabilní katastr (výřez, interaktivní mapa - zaškrtnout 1842),
- mapa kultur (1837-1844),
- katastrální mapa evidenční (1921, 1921, 1921)
- toposekce zde a zde a speciální mapa 3. vojenského mapování (1927),
- topografická mapa v systému S-1952 (1955, 1956).
V pozemkovém katastru ani ve státní mapě kaple zanesena není.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archive
books.google.cz
dveprahy.cz
mapy.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 13 Kaple č. 15

O.A.M.D.G.