Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

13. Hradčanská kaple

Zobrazena Hradčanská Madona z Prahy, neboli Madona kapucínská z chrámu na Loretánském náměstí na Hradčanech.

Invokace: Matko Spasitele.

Donátor: J. Hertvík, hrabě Nostice

Modlitby.


Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak pohřbívá chudé.


Kaple stála mezi dnešním autobusovými garážemi Klíčov a Kbelskou ulicí
[50°7'12"N 14°30'52"E].

Kříž Viae sanctae Marianae je zde.

Kaple na starých mapách:
- indikační skica stabilního katastru (1841),
- originální mapa a císařský povinný otisk stabilního katastru (1841),
-
stabilní katastr (výřez, interaktivní mapa - zaškrtnout 1842),
- mapa kultur (1837-1844),
- II. vojenské mapování (1850/51): výřez, mapa, mapa, 50°07′12″N   14°30′51″E,

- toposekce zde a zde a speciální mapa III. vojenského mapování (1927),
- topografická mapa v systému S-1952 (1955, 1956),
- státní mapa (1951, 1966),
- pozemkový katastr (výřez, výřez z větší výšky, interaktivní mapa - zapnout Pozemkový katastr),
- státní mapa (výřez, mapa - zapnout SMO).


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
agsportal.geology.cz
dveprahy.cz
books.google.cz
mapy.cz

oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 12 Kaple č. 14

O.A.M.D.G.