Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

36. Šternberská kaple

Zobrazena Madona zelenohorská.

Invokace: Pomocnice křesťanů.

Donátor: hrabě Václav ze Šternberka.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje zázrak, který se stal při převozu těla sv. Václava z Boleslavi do Prahy, spojený s propuštěním vězňů na Malé Straně.


Kaple se zachovala zde.

Fotografie.

Na starých mapách jsem kapli nenašel.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz


Nahoru Kaple č. 35 Kaple č. 37

O.A.M.D.G.