Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

38. Strašenská kaple

Zobrazena Madona Strašína u Sušice.

Invokace: Královno patriarchů.

Donátor: hrabě Ferdinand z Harrachu.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje uzdravení u hrobu sv. Václava a kajícího Boleslava, který rozdává almužny chudým.


Kaple se zachovala zde.

Fotografie.

Zobrazení kaple na starých mapách:
- pravděpodobně na originální mapě stabilního katastru (1841),
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52),
- III. vojenské mapování: toposekcespeciální mapa (1927),
- státní mapa z roku 1953 (ale v roce 1968 již kaple zakreslena není),
- topografická mapa v systému S-1952 (1955, 1963),
- pozemkový katastr: výřez, mapa - zapnout Pozemkový katastr.
Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 37 Kaple č. 39

O.A.M.D.G.