Úřednická zkouška

nápověda pro přípravu na úřednickou zkoušku

Proklik na stránky Svatá cesta - podél kapliček z Prahy do Staré Boleslavi


Obecná část úřednické zkoušky (otázky k 1. lednu 2024):
Otázky č. 1 až 100      Otázky č. 101 až 200      Otázky č. 201 až 300
Zvláštní část úřednické zkoušky:
Obor služby č. 22 - Legislativa a právní činnost

Poznámky k digitalizaci státní správy


Když jsem se jako začínající státní úředník připravoval na úřednickou zkoušku, hledal jsem správné odpovědi na 300 otázek její obecné části.
Oficiálně ze strany Ministerstva vnitra zveřejněny nejsou. Dají se najít různé kurzy nebo přípravky, ale jen za peníze. Dají se najít i zadarmo, ale neaktuální. Proto bych chtěl s kolegy úředníky sdílet, jaké jsou správné odpovědi podle mě. Uvedu vždy i citaci z příslušného právního předpisu.

Pak jsem docela marně hledal pořádná skripta na zkoušku z oboru č. 22 Legislativa a právní činnost - ty studijní materiály na webu ministerstva jsou spíše soupisem otázek než odpovědí. Proto jsem zde vyvěsil své poznámky, pokud by se někomu hodily. Pokud máte něco, co by ostatním úředníkům pomohlo, můžete poslat.

NERUČÍM ZA TO, ŽE JSEM SE NESPLETL NEBO ŽE OTÁZKY JSOU STÁLE AKTUÁLNÍ!!!

Pokud zjistíte, že mám v odpovědích chybu nebo že se otázky změnily, prosím kontaktujte mě, podle svých časových možností se s tím něco pokusím udělat. Případně pokud máte něco, co bych tady měl vyvěsit, pošlete.

Držím palce, ať zkoušku zvládnete napoprvé!

Děkuji Janě Divišové a Denise Smělíkové za to, že mě upozornily na chyby.

Využíval jsem server zakonyprolidi.cz.


petr.simunek@atlas.cz