Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

31. Svatomikulášská kaple

Modlitby

Vesel se královno svatomikulášská!
Bráno nebeská / nejblahoslavenější Panno Maria / jejížto obraz / kterýž se ctí v kostele svatého Mikuláše na Malé Straně / z toho samého dřeva / v kterém tvůj zázračný fogenský obraz nalezen jest / na způsob též tvého zázračného Ašprykollenského obrazu udělaný / mnohým nábožným lidem ve všelijakých potřebách prospěšné útočiště bývá; skrze tu bolest / kterous měla / když tvého nejmilejšího Syna do hrobu položili: prosím tebe / přimluv se za mne / ať po časné smrti mám otevřenou bránu do nebeského království. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jehožto nejmilejší dvořenín / blahoslavený Podivín / byv rozkazem nemilostivého Boleslava knížete na stromě oběšen / tři léta neporušený visel / kteréhožto času nebeském bleskem / a zpěvy andělskými oslaven jest: potom jak jsa přenesen do hlavního kostela pražského / tam nedaleko od tvého hrobu odpočívá: prosím tebe / dej nám to pro lásku jeho / ať my také se tebe / jakožto milého našeho patrona přidržujeme / a jak jeho / tak tebe uzříme v nebi na věky v nebeské slávě. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Nahoru Modlitby u kaple č. 30 Modlitby u kaple č. 32 Příští kaple ja na kopci vlevo od silnice.


O.A.M.D.G.