Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

30. Svatojakubská kaple

Modlitby

Vesel se královno svatojakubská!
Archo úmluvy / nejmilostivější Matko Maria / jejížto předivná a přemnohá dobrodiní při tvém veleslavném obrazu v kostele svatého Jakuba / v Starém městě pražském / lidu prokázaná / velmi mnohými obětmi / na památku prokázaných milostí v kostele zavěšenými se dokazují: skrze tu srdečnou bolest / kterous měla / když jsi svého nejmilejšího Syna z kříže sňatého na svůj klín vzala / jeho ran se dotýkala / krev jeho slzami z jeho tváří smývala / a šátkem stírala: prosím tebe / přijmi v svou mateřskou ochranu mou bídnou duši / když vyjde z mého těla v hodinu smrti. Čehož k vyžádání / a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž od bratra svého u dveří kostela svatých Kozmy a Damiána po jitřní raněn jsi byl / a když on leknutím upustil meč z ruky / ty jsi mu ho zase laskavě s políbením podal / po čemž však přece od něho a od služebníků jeho zamordován jsi byl: prosíme tebe / vyžádej nám tu milost od Boha / ať viníkům svým tak opravdově odpouštíme viny / jako žádáme / aby nám Pán Bůh naše viny odpustil. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Nahoru Modlitby u kaple č. 29 Modlitby u kaple č. 31 Nyní projedeme Podolankou. Následující kaple stojí v zahradě posledního domu po pravé straně.


O.A.M.D.G.