Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

31. Svatomikulášská kaple

Zobrazena socha Panny Marie Foyenské z kostela sv. Mikuláše na Malé Straně (od r. 1629). Jedná se kopii sochy, která byla nalezena v belgické vsi Foy.

Invokace: Bráno nebeská.

Donátor: baron J. Pavel Leopold z Valderode.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje scénu oběšení bl. Podivena (z rozkazu knížete Boleslava), jehož tělo zůstalo po tři léta neporušeno
Umístění podle via-sancta.cz.
Na plánku J. Dvořáka je kaple zakreslena jako neexistující v poloze vpravo od silnice. Je otázkou, zda se jedná o kapličku na stráni za domkem, o které se pochybuje, zda vůbec patří do souboru kaplí Svaté cesty. (Kuranda)

Kaple na starých mapách:
Projectierte Lager 1778: výřez, mapa,
- Topographische Carte eines Theils von Boehmen (?) (1793),
- stabilní katastr: výřezindikační skica Jenštejn, (1841), originální mapa Dřevčice (1841), originální mapa Jenštejn (1841, reambulace 1872), císařský povinný otisk Jenštejn (1841), interaktivní mapa povinných otisků (zapnout Císařské otisky), interaktivní mapa - zakliknout 1842,
- Umgebungen der königl. Haupstadt Prag (1850-1862): výřez, mapa,
- III. vojenské mapování: toposekce 1877/78: výřezinteraktivní mapa, mapový list; speciální mapa 1909,
- výškopisný plán Prahy (1920-24): výřez, porovnávací mapa - zakliknout 1920-24,
- státní mapa (1953, 1967, 1977, 1982, 1987, 1992),
- mapa evidence nemovitostí (1963),
- pozemkový katastr: výřez, mapa - zapnout Pozemkový katastr.
Jedna zvláštnost by tu byla, kaple je otočená čelem k severu.
Na II. vojenském mapování kaple zakreslena není.
 

Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
digitool.is.cuni.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 30 Kaple č. 32

O.A.M.D.G.