Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

30. Svatojakubská kaple

Zobrazena Pieta z kláštera minoritů na Starém městě pražském (z kostela sv. Jakuba), připomínaná již k roku 1400.
Invokace: Archo úmluvy.
Donátor: F. Oldřich Kinský. František Oldřich Kinský byl prezident nad apelacemi v letech 1667 až 1683.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje stěžejní scénu svatováclavského cyklu, a sice zavraždění knížete, svírajícího kruh klepadla u dveří kostela sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.


Kaple se podle mapy.cz zachovala zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- stabilní katastr: originální mapa (1841, reambulace 1872), císařský povinný otisk (1841),
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52), 50°09′22″N   14°35′46″E,

toposekce (1927) a na speciální mapa III. vojenského mapování (1927),
- topografická mapa v systému S-1952 (1955, 1956, 1966),
- pozemkový katastr: výřez, mapa - zapnout Pozemkový katastr.
V mapě evidence nemovitostí (1963) ani na státní mapě (po 1950) kaple zakreslena není.

Kříž č. 30 Viae Sanctae Marianae je zde. V těchto místech předpokládá Svatojakubskou kapli také via-sancta.cz. Na starých mapách však v tomto místě žádná kaple zakreslena není.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 29 Kaple č. 31

O.A.M.D.G.