Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

32. Rokycanská kaple

Zobrazena Panna Maria z
gotického kostela v Rokycanech.
Invokace: Hvězdo jitřní.

Donátor: Jaroslav, hrabě ze Šternberka, biskup litoměřický.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje spícího dánského krále Erika, kterému se ve snu zjevuje Kristus a dává mu znamení, že s pomocí sv. Václava zvítězí nad nepřáteli.


Kaple se zachovala zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- I. vojenské mapování (1764-1783): výřez, mapa, velká mapa,
Projectierte Lager 1778: výřez, mapa,
- Topographische Carte eines Theils von Boehmen (?) (1793),
- stabilní katastr: originální mapacísařský povinný otisk (1841),
- mapa kultur (1837-1844),
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52),
- Umgebungen der königl. Haupstadt Prag (1850-1862): výřez, mapa,
- Podrobné mapy zemí Koruny české (1909),
- III. vojenského mapování: toposekce 1877/78: výřez, interaktivní mapa, mapový list; speciální mapa 1909, toposekce 1927, na pozdějších speciálních mapách kaple zakreslena není,
- topografická mapa v systému S-1952 (1955, 1956, 1966),
- státní mapa (1953, 1967, 1977, 1982, 1987, 1992),
- mapa evidence nemovitostí (1963),
- pozemkový katastr: výřez, mapa - zapnout Pozemkový katastr.

Kaple na leteckých snímcích:
- porovnávací mapa,
- 1988-89, 2022.
Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
digitool.is.cuni.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 31 Kaple č. 33

O.A.M.D.G.