Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

32. Rokycanská kaple

Modlitby

Vesel se královno rokycanská!
Hvězdo jitřní / nejjasnější Panno Maria / jejížto obraz v Rokycanech zůstávající / třikrát z ohně vyskočil: skrze svatou radost duše tvé / kterouž jsi oplývala tehdáž / když tvůj nejmilejší Syn na den velikonoční po svém radostném z mrtvých vstání tobě se ukázal u veliké slávě / a tebe potěšil: poníženě prosím / vyžádej nám tu milost od Boha / ať s jeho pomocí povstanu z svých hříchů skrze svaté pokání / a do nich se zase nenavracuji / jako Kristus Pán umřev jednou / více neumírá. Čehož k vyžádání / a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jehožto nevinnou smrt Kristus Pán ukřižovaný / ukázav se Erikovi dennemarskému králi / vyjeviti / a jeho napomínati ráčil / aby tebe vzýval s tou nadějí / že skrze tebe nad nepřáteli zvítězí / a potom také takové / jako ty / mučedlnictví dosáhne / což se i stalo skutkem: poníženě prosíme tebe / oroduj za nás a pomoz nám k tomu / ať zvítězíme nade všemi svými nepřáteli viditelnými i neviditelnými. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Nahoru Modlitby u kaple č. 31 Modlitby u kaple č. 33 Následující kaple je vlevo u silnice za odbočkou na Jenštejn.


O.A.M.D.G.