Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

25. Obergürgentálská kaple

Modlitby

Vesel se královno obergürgentálská!
Nádobo výborné pobožnosti / Panno Maria / jejíž obraz / ten / kterýž se v Obergürgentálu chová / od několika set let pro mnohá dobrodiní / kteráž milostivý Pán Bůh na tvou milosrdná Matko přímluvu / ubohým lidem k tobě se důvěrně utíkajícím prokázati ráčil / vysoce vážen / ctěn / a slavný učiněn jest: skrze tu srdečnou bolest / kterous měla / když jsi viděla / jak tvého milého Syna přibíjeli na kříž / a jak hojná krev z jeho nesčíslných ran až na zem tekla: prosím tebe / rač mi přispěti k pomoci / když srdce mé nějakou ouzkostí neb žalostí jako hřeby raněno a proraženo bývá. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž pro čest Boží nočním časem bosýma nohama / také v té nejkrutší zimě / navštěvovával jsi kostely / až jsi po sobě krvavé šlápěje nechával / na něž když došlapoval Podivín tvůj nejvěrnější dvořenín / cítíval / svých noh a celého těla zahření: oroduj za nás / ať nám Pán Bůh dá tvého svatého života šlápějí následovati / a když ho budeme za něco prositi / ať modlitby naše vyslyšeti ráčí. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Nahoru Modlitby u kaple č. 24 Modlitby u kaple č. 26 Následující kaple stojí v centru Vinoře u zastávky MHD.


O.A.M.D.G.