Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

24. Nicovská kaple

Modlitby

Vesel se královno nicovská!
Nádobo poctivá / přeblahoslavená Panno Maria / jejížto obraz nycovský / byv od kacířů s jinými pobožnými obrazy pod kotel pivovarní do ohně uvržen / shořeti v něm nemohl / ale z ohně vyskočil: skrze tu velikou bolest / kterous měla / když tvůj milý Syn všecek raněný před ukřižováním stál u svého kříže na kalvarské hoře / a žalostivě vzhlédl na tebe: ty pak jeho ušlechtilé tváři pro jeho krev a rány / a pro své slzy dobře viděti jsi nemohla: prosím tebe / obrať ke mě své milosrdné oči / ne pro zásluhy mé / ale že jsi matka milosrdenství. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž z svaté náklonnosti k duchovnímu stavu poslav legáty k římskému papeži / žádal jsi za dovolení / abys mohl knížectví české Boleslavovi bratru svému postoupiti / a sám do řádu sv. Benedikta se dáti: vypros nám to / aby žádná světská marnost / žádné zboží / žádná čest / a žádná rozkoš od Boha našeho nás neodvedla / a k zatracení nepřivedla. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Nahoru Modlitby u kaple č. 23 Modlitby u kaple č. 25 K následující kapli pojedeme dále podél hlavní silnice a za levotočivou zatáčkou odbočíme doleva do Semtínské ulice.


O.A.M.D.G.