Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

24. Nicovská kaple

Zobrazena pozdně gotická soška Panny Marie s Ježíškem z Nicova u Plánice.

Invokace: Nádobo poctivá.

Donátor: Tomáš Sartorius, opat břevnovský (1663-1700).

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak posílá posly k papeži do Říma se žádostí, aby se mohl vzdát trůnu, předat jej svému bratru Boleslavovi a vstoupit do kláštera řádu sv. Benedikta.


Cisterciácký klášter v Nicově u Plánice (okr. Klatovy) byl i s celou vsí za husitských bouří vypálen a zničen. Šternberkové nechali kostel v letech 1719-30 přestavět od Kiliána Ignáce Dienzenhofera a opatřili pro něj dřevěnou milostnou sošku Panny Marie s Ježíškem. V mariánské části obrazu, v lunetě niky je vypodobněna právě tato soška ze 16. století, která "byvše od kacířů s jinými obrazy pod kotel pivovarní do ohně vržena, shořeti nemohla".


Kaple se zachovala zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- stabilní katastr: indikační skicaoriginální mapa (1841),
- mapa kultur (1837-1844),
- I. vojenské mapování: výřez, interaktivní mapa,
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52),
speciální mapa (1927) a toposekce III. vojenského mapování (1927),
- katastrální mapa evidenční (1937, 1943),
- topografická mapa v systému S-1952 (1955, 1956, 1966),
- mapa evidence nemovitostí (1967),
- státní mapa (1977, 1982),
- pozemkový katastr: výřez, mapa - zapnout Pozemkový katastr.Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.geology.cz
mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 23 Kaple č. 25

O.A.M.D.G.