Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

25. Hornojiřetínská kaple

Zobrazena Jiřetínská Madona (Horní Jiřetín u Duchcova) s Ježíškem v náručí obklopená rozkvetlými keři.

Invokace: Nádobo výborné pobožnosti.

Donátor: J. Bedřich, hrabě z Valdštejna.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava jako kajícíníka kráčejícího v zimě nocí sněhem bos a s ním bl. Podiven, zahřívající své nohy v jeho šlépějích.


Kaple se zachovala zde.

Kříž Viae Sanctae Marianae je zde.

Kaple na starých mapách:
- stabilní katastr:
 výřez, indikační skicaoriginální mapacísařský povinný otisk (1841), interaktivní mapa - zakliknout 1842,
- mapa kultur (1837-1844),
- I. vojenské mapování (podle via-sancta.cz): výřez, interaktivní mapa,
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52),
- speciální mapa (1927) a toposekce III. vojenského mapování (1927),
- katastrální mapa evidenční (1937, 1943),
- topografická mapa v systému S-1952 (1955),
- mapa evidence nemovitostí (1967),
- státní mapa (1977, 1982),
- pozemkový katastr: výřez, mapa - zapnout Pozemkový katastr.Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.geology.cz
mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 24 Kaple č. 26

O.A.M.D.G.