Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

26. Pakenská kaple

Zobrazena socha Panny Marie z Nové Paky, kterou podle legendy ze 13. století nalezl horník v dole a umístil ji nejprve v dutině stromu, později vystavěl kapli.

Invokace: Růže tajemná. Nápis (patrně původní) se dochoval v horní části výklenku.

Donátor: hrabě Jáchym Slavata.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak odmítá otrávený nápoj, který mu podává jeho matka kněžna Drahomíra.


Kaple se zachovala zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- stabilní katastr:
výřezindikační skicaoriginální mapacísařský povinný otisk (1841), interaktivní mapa - zakliknout 1842,
- mapa kultur (1837-1844),
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52),
- speciální mapa (1927) a toposekce III. vojenského mapování (1927),
- katastrální mapa evidenční (1937, 1943),
- mapa evidence nemovitostí (1967),
- státní mapa (1982),
- pozemkový katastr: výřez, mapa - zapnout Pozemkový katastr.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
dveprahy.cz
mapy.geology.cz
mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 25 Kaple č. 27

O.A.M.D.G.