Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

27. Plzeňská kaple

Zobrazena plzeňská gotická Madona (krásný sloh kolem roku 1390).

Invokace: Věži Davidova.

Donátor: Vratislav ze Šternberka.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, který ač se dověděl, že má být v Boleslavi při hostině zavražděn, nedal se odradit a do Boleslavi jel, ale nechal se nejdřív zaopatřit církevními svátostmi umírajících.


Kaplička stávala vpravo od silnice, dnes je místo zastavěno rodinnými domy
[50.1469683N, 14.5850322E]. Ale na památku je naproti nově umístěna plastika s příslušným textem a "lavičky klidu".

Kříž Viae Sanctae Marianae je tady.

Kaple na starých mapách:
- stabilní katastr: indikační skicaoriginální mapacísařský povinný otisk (1841), interaktivní mapa - zakliknout 1842,
- mapa kultur (1837-1844),
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52), 50°08′49″N 14°35′06″E,

- katastrální mapa evidenční (1937, 1943),
- mapa evidence nemovitostí (1967),
- státní mapa (1977)
- pozemkový katastr: výřez, detail, mapa - zapnout Pozemkový katastr.

Na mapách 3. vojenského mapování, ani v systému S-1952 kaple zakreslena není.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
dveprahy.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 26 Kaple č. 28

O.A.M.D.G.