Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

28. Hradopražská kaple

Zobrazena Madona Ara Coeli podle originálu ve svatovítském pokladu.

Invokace: Věže slonová.

Donátor: Václav Bílek z Bílenberka, pražský arcibiskup.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak o svátku sv. Kosmy a Damiána stoluje u svého bratra ve Staré Boleslavi.


Kaple na starých mapách:
- stabilní katastr:
výřez, indikační skicaoriginální mapacísařský povinný otisk (1841), interaktivní mapa - zakliknout 1842 [50.1506639N, 14.5898011E],
- mapa kultur (1837-1844),
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52),
- katastrální mapa evidenční (1937).
Ve 3. vojenském mapování, v pozemkovém katastru, v systému S-1952, na státní mapě (po 1950), ani na mapě evidence nemovitostí (1967) kaple zakreslena není.

Mapa možných umístění kaplí ve Vinoři.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
dveprahy.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 27 Kaple č. 29

O.A.M.D.G.