Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

15. Kájovská kaple

Modlitby

Vesel se královno kájovská!
Panno ctihodná / a ke všem dobrotivá Maria / kteráž v Kájově / v svém od dávna zázračném obrazu / od nábožných poutníků / zvláště skrze zlaté soboty ctěna býváš / a prokazováním rozličných dobrodiní jim se odměňováváš: prosím tebe skrze tvé přesladké potěšení / kteréž jsi cítívala v srdci / když jsi své přerozkošné děťátko na svém panenském klínu držívala: měj také o mně péči / jako o své / jakkoli až posavad nezdárné a neposlušné dítě; čehož nyní srdečně lituji / a připovídám s tvou pomocí opravdově se polepšiti / a tebe / jakožto svou nejmilejší matku / vždycky napotom milovati i ctíti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / skrze tu velikou pokoru / s kterou jsi k chudým v zimě tajně nosíval dříví: a skrze tu pokornou trpělivost / s kterou jsi hajnému stěžujícímu sobě / že mu kdos ukrádá dříví / poručil / aby koho nejprve dopadne / notně (však krom tváře) zbil: po čemž sám dobrovolně na ránu jsi jemu přišel / a nebyv od něho ve tmách poznán / těžce jsi ubyt byl / prosíme tebe / vyžádej nám to / ať příkoří / a křivdy nám od jiných činěné pro Boha trpělivě snášíme / a skrze to pokuty povinné za své hříchy na světě odbejváme. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.
Nahoru Modlitby u kaple č. 14 Modlitby u kaple č. 16 K další dochované kapličce (č. 17) se dostaneme tak, že se cyklostezkou vrátíme zpět na hlavní Mladoboleslavskou ulici a podél ní dojedeme k vjezdu na parkoviště leteckého muzea. Brána je vlevo, nepřehlédněte ji.


O.A.M.D.G.