Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

14. Jeníkovská kaple

Modlitby

Vesel se královno jeníkovská!
Panno nejmoudřejší / a přemilosrdná Matko Maria / která v svém lauretánském chrámečku v Jeníkově nápodobná dobrodiní lidem před tvým svatým obrazem nábožně se modlícím prokazováváš / jako v svém někdejším nazaretském domu: poníženě prosím tebe / skrze sladkou lásku / kterous svého nejmilejšího syna v jeho dětinském věku svými panenskými prsy kojívala / a líbávala: připusť mne jako dobrotivá matka / když se k tobě budu utíkati v jakýchkoli důležitostech a ouzkostech / zvláště pak v hodině smrti / a mlékem svého mateřského potěšení občerstvi a potěš mne / jak nejlépe bude k spasení duše mé. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž uslyšev od svých legátů k Janovi desátému papeži vyslaných jakáby slavnost byla v Římě na den svatých Kosmy a Damiána / a na den sv. Michala Archanděla / s velikým počtem mší svatých držána / vzdychavě jsi sobě žádal také takovou v Čechách pobožnost zaraziti / a předpověděl jsi / že mezi těma dvěma svátky také někdy tvůj svátek držeti se bude: oroduj za nás / ať po své smrti / k tobě / i ke všem jiným svatým dostaneme se do nebe / a tam s vámi ať chválíme a ctíme P. Boha věčně. Amen.


Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.Nahoru Modlitby u kaple č. 13 Modlitby u kaple č. 15 Následující kapli vidíme blízko na poli.


O.A.M.D.G.