Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

15. Kájovská kaple

Zobrazena Kájovská Madona (gotická plastika z konce 15. století z poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kájově u Českého Krumlova). Podle pověsti za nocí září nebeským jasem obklopená anděly. Studenti jí svěřovali své závěrečné práce a vojáci své zdraví. 
Vyslyšela nesčetné prosby poutníků, zejména za uzdravení. Např. v roce 1688 vyprosila matka z Českého Krumlova své na smrt nemocné dceři uzdravení, když slíbila, že bude rok každou sobotu putovat do Kájova. Cestou domů si myslela, že nalezne dcerku již mrtvou, ta však byla zdráva.
Invokace: Panno ctihodná.

Donátor: Bohumír Kapoun ze Svojkova, arciděkan krumlovský 1671 až 1698.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak nosí v zimě chudým dříví z lesa.


Kaple se dochovala zde.

Fotografie archivu Hlavního města Prahy.

Kaple na starých mapách:
- I. vojenské mapování (1764-1783),
- stabilní katastr: 
výřez, indikační skica Kbely a Vysočany (1841), originální mapa Kbely a Vysočany (1841), císařský povinný otisk (1841), interaktivní mapa (zaškrtnout 1842),
- mapa kultur (1837-1844),
- II. vojenské mapování (1850/51): výřez, mapa, mapa, 50°07′25″N   14°31′26″E,
- Umgebungen der königl. Haupstadt Prag (1850-1862): výřez, mapa,
- Podrobné mapy zemí Koruny české (1909),
- III. vojenské mapování: toposekce - výřez, 1877/78, 1927, speciální mapa 1909, 1927 a pozdější (mapový list),
- plán Prahy (1944): výřez, porovnávací mapa - zakliknout 1944,
- topografická mapa v systému S-1952 (1955, 1956),
- státní mapa (1967).
V pozemkovém katastru kaple není.

Kaple na leteckých snímcích:
- porovnávací mapa,
- 1938, 1945, 1953, 1966, 1975, 1988-89, 1996, 2022.

V roce 2022 byla kaple restaurována spolkem Via Sancta Mariana.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
agsporgal.geology.cz
books.google.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz


Nahoru Kaple č. 14 Kaple č. 16

O.A.M.D.G,