Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

16. Kladrubská kaple

Zobrazena Kladrubská Madona (Kladruby u Stříbra) z počátku 17. století, před níž došlo opakovaně k uzdravení prosebníků. Patří do kláštera benediktinů v Kladrubech ze začátku 12. století, který v letech 1701-29 přestavěl G. B. Santini ve stylu barokní gotiky.

Invokace: Panno chvalitebná.

Donátor: Jindřich, hrabě Guttenstein.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje přenesení těla sv. Ludmily, které prý zůstalo tři léta neporušené, z Tetína do Prahy.


Kaple stávala na rohu dnešních ulic Košařova a Hůlkova [50°7'35"N 14°31'48"E]. Dnes je tam informační tabule a kříž Via Santa Mariana 16.

Kaple na starých mapách:
- indikační skica (1841),
- originální mapa stabilního katastru (1841),
- císařský povinný otisk (1841),
- stabilní katastr (výřez, interaktivní mapa - zakliknout 1842),
- mapa kultur (1837-1844),
- II. vojenské mapování (1850/51): výřez, mapa, mapa, 50°07′34″N   14°31′47″E,

- toposekce (1927) a speciální mapa (1927) III. vojenského mapování; ale na některých těchto mapách kaple vidět není,
- katastrální mapa evidenční (1937, 1943),
- pozemkový katastr (výřez, výřez z větší výšky, interaktivní mapa - zapnout Pozemkový katastr),
- státní mapa (výřez, mapa - zapnout SMO, 1951, 1967).


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
agsportal.geology.cz
books.google.cz
dveprahy.cz
mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 15 Kaple č. 17

O.A.M.D.G.