Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

17. Krupecká kaple

Zobrazena socha Piety z poutního kostela v Krupce u Teplic z roku 1669, k níž se poutníci ubírají vkleče svatými schody.

Invokace: Panno pomocná.

Donátor: Kryštof, hrabě Vratislavský.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak vyzývá kouřimského knížete Radslava Zlického k osobnímu souboji.


Kaple se zachovala zde, na parkovišti leteckého muzea.

Kříž Viae Sanctae Marianae je zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- I. vojenské mapování (1764-1783),
Projectierte Lager 1778: výřez, mapa,
- originální mapa, císařský povinný otisk (1841) a interaktivní mapa - (zakliknout 1842) stabilního katastru,
- II. vojenské mapování (1850/51): výřez, mapa, mapa, 50°07′36″N   14°32′12″E,
- Umgebungen der königl. Haupstadt Prag (1850-1862): výřez, mapa,
- Podrobné mapy zemí Koruny české (1909),
- III. vojenské mapování: toposekce výřez, 1877/78, speciální mapa 1909, 1926, na některých mapách kaple vidět není, ačkoliv tam jistě stála, např. 1933,
- katastrální mapa evidenční (1937).
V pozemkovém katastru ani na státní mapě kaple zakreslena není.

Kaple na leteckých snímcích:
- porovnávací mapa,
- 1938, 1945, 1953, 1966, 1975, 1988-89, 1996, 2022.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archive
agsportal.geology.cz
books.google.cz
digitool.is.cuni.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.czNahoru Kaple č. 16 Kaple č. 18

O.A.M.D.G.