Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

21. Hájecká kaple

Zobrazena Madona Loretánská z Hájku u Prahy.

Invokace: Stolice moudrosti.

Donátor: Václav, hrabě z Lobkovic.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak zakládá kostel sv. Víta.


Kaple stávala zde.

Nově postavená kaple stojí zde.

Kříž Viae Sanctae Marianae stojí zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
-
I. vojenského mapování (1764-1768) (podle via-sancta.cz): výřez, interaktivní mapa.
- indikační skicaoriginální mapa stabilního katastru (1841),
- mapa kultur (1837-1844),
- II. vojenské mapování (1850/51): výřez, mapa, mapa,
50°08′05″N   14°33′20″E,
- III. vojenské mapování (1877): výřez, interaktivní mapa,
- speciální mapa (1927) a toposekce 3. vojenského mapování (1927), ale na této speciální mapě už kaple není,
Grguričova mapa Prahy (1935).

V pozemkovém katastru ani ve státní mapě (po 1950) tato kaple zakreslena není.

Fotografie z roku 1936 (zdroj: via-sancta.cz, reps. občané Prahy 19).


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
agsportal.geology.cz
books.google.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz


Nahoru Kaple č. 20 Kaple č. 22

O.A.M.D.G.