Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

20. Loretánská kaple

Zobrazena Madona z hradčanské Lorety.

Invokace: Zrcadlo spravedlnosti.

Donátor: Ferdinand, hrabě z Lobkovic.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak přijímá od císaře posvátný ostatek - rameno sv. Víta.
Výjev navazuje na příběh z předchozí kaple. Císař Jindřich Ptáčník knížeti Václavovi nabídl různá bohatství či rozšíření knížectví. Václav si ale vyžádal čas na rozmyšlenou, a poté, co se mu ve spánku zjevil sv. Vít, požádal císaře o jeho relikvii.
Je to realisticky vyvedeno pod obrazem pražské Lorety, která byla, inspirována tzv. Chýší v italském Lorettu, založena roku 1626 Benignou Kateřinou z Lobkovic. Právě Lobkovicové byli donátory této kaple, konkrétně Ferdinand hr. Lobkovic, nejvyšší lovčí, pán na Jezeří a Novém Sedle (1647 – 1708). Byl pokračovatelem v tradici velké rodové příchylnosti ke staroboleslavskému paladiu a vnukem paní Benigny Kateřiny Lobkovicové – její zásluhou bylo uprostřed 30leté války, roku 1638, Palladium vykoupeno ze saského zajetí a s přispěním dalšího velkého příznivce, císaře Ferdinanda III., navráceno do Staré Boleslavi.
(Kuranda)

Kaple se nedochovala.

Kříž Viae Sanctae Marianae je zde.

Kaple na starých mapách:
- indikační skica (1841),
- originální mapa stabilního katastru (1841),
- císařský povinný otisk (1841),
- interaktivní mapa stabilního katastru
[50°8'5"N 14°32'57"E]: výřez, interaktivní mapa - zakliknout 1842,
- mapa kultur (1837-1844),
- 3. vojenské mapování (1877): výřez, interaktivní mapa,
- katastrální mapa evidenční (1937, 1943),
- mapa evidence nemovitostí (1960, 1963),
- pozemkový katastr (červenou barvou): výřez, detail, mapa - zapnout Pozemkový katastr.
Na státní mapě (po 1950) kaple vidět není.

Existuje fotografie poškozené kaple z 60. let 20. století. Stála při křižovatce bývalých ulic Nádražní a Alšova (dnes Toužimské a Bakovské), zřejmě naproti zastávce MHD Bakovská.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv/
books.google.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 19 Kaple č. 21

O.A.M.D.G.