Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

19. Kutnohorská kaple

Zobrazena gotická socha uctívané kutnohorské Madony mezi dvojicí klečících andělů.

Invokace: Panno věrná.

Donátor: Bernard, pán z Věžníku.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, ač přišel pozdě na říšský sněm, je přesto vítán císařem, jenž povstal ze svého trůnu.
Ve svatováclavských legendách je tento významný příběh popsán: “ … jednou se kníže Václav pozván na dvorský sjezd, opozdil s příchodem. Císař se rozhněval a nařídil knížatům, aby, až Václav konečně přijde, pod trestem ztráty hlavy se nikdo z nich neodvážil vstát a uvolnit mu místo k sezení. Když pak třetího dne Václav dorazil a vešel do síně, byl to k překvapení všech právě sám císař, který povstal a posadil ho na své sedadlo. Když se tomu knížata podivovala, vysvětlil jim, že viděl Václava vstoupit v doprovodu andělů a na jeho čele zářící kříž.“

Umístění nově vybudované kaple.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- indikační skica (1841),
- originální mapa stabilního katastru (1841),
- císařský povinný otisk (1841),
- interaktivní mapa stabilního katastru
[50°7'59"N 14°32'54"E] (výřez, interaktivní mapa - zakliknout 1842),
- mapa kultur (1837-1844),
- katastrální mapa evidenční (1937, 1943),
- topografická mapa v systému S-1952 (1965),
- pozemkový katastr (červenou barvou): výřez, detail, mapa - zapnout Pozemkový katastr.
Ve státní mapě (po 1950) ani na mapě evidence nemovitostí (1960) již kaple vidět není.Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
dveprahy.cz
mapy.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz


Nahoru Kaple č. 18 Kaple č. 20

O.A.M.D.G.