Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

22. Litomyšlská kaple

Zobrazena poutní socha sedící korunované Panny Marie v kostele sv. Kříže.

Invokace: Příčino naší radosti.

Donátor: J. Bedřich z Trautmansdorfu.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava osvobozujícího vězně.


Ve stabilním katastru, v pozemkovém katastru ani na státní mapě kaple zakreslena není.

Kaple na mapách:
- I. vojenské mapování (1764-1783): výřez, mapavelká mapa,
- Topographische Carte eines Theils von Boehmen (1793): výřez, mapa.


Kříž Viae Sanctae Marianae č. 22 je zde.

Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz


Nahoru Kaple č. 21 Kaple č. 23

O.A.M.D.G.