Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

3. Bechyňská kaple


Zobrazena socha Piety z bechyňského kláštera (po roce 1491 františkánského, obnoven po roce 1623)
.
Invokace: Svatá Panno panen

Donátor: J. Norbert, hrabě ze Šternberka

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje v pozadí křest sv. Václava, v popředí scénu odevzdání sv. Václava na výchovu sv. Ludmile.

Kříž Viae sanctae Marianae je zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- Prag und seine Umgebungen (?) 1823,
Bude se jednat o některou z kaplí zobrazených na
mapě Umgebungen der königl. Hauptstadt Prag (1850 - 1862).
Okolí pražské 1851.

Pohled na místo kaplí na vedutě Karlína z počátku 19. století. U Vltavy je vidět nejméně jedna kaplička. Na další vedutě jsou patrně taky dvě kapličky na břehu Vltavy.
Kaple byla zřejmě zbořena v roce 1872 při stavbě Rakouské severozápadní dráhy na Denisovo nádraží.

Snad na památku těchto zbořených kapliček byla vybudována dodnes stojící kaplička sv. Václava na někdejším traťovém náspu.
Kaplička sv. Václava
- na plánu Prahy (1944): výřez, porovnávací mapa - zakliknout 1944,
- v pozemkovém katastru: výřez, mapa (zapnout Pozemkový katastr).


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz 
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
katalog.ahmp.cz
mapy.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 2 Kaple č. 4

O.A.M.D.G.