Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

2. Aitlická kaple

Podle poutního místa Eitlitz, dnes
Údlice - Chomutov, Madona údlická (aitlická)
Invokace: Svatá Boží rodičko

Donátor: J. M., hrabě z Lamberka

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Ludmilu, která přijímá obraz Panny Marie staroboleslavské slitý z modly Krosiny.

Kříž Viae sanctae Marianae je zde.

Kaple na Huberově mapě Prahy z roku 1769 výřez, interaktivní mapa (zaškrtnout Praha 1769) [UTM 33N: 460278 m E, 5548990 m N] = N 50.091843° E 014.444683°.

František Kneidl v knize Dějiny města Karlína z roku 1923 uvádí v poznámce na str. 267: "V Karlíně stála jedna z těch kaplí [Svaté cesty] do r. 1874 v Pobřežní třídě před dnešním můstkem na ostrov Rohanský." Toto místo by na mapě (zaškrtnout Velká Praha (192x)) odpovídalo souřadnicím UTM: 33N 460378 m E, 5549122 m N, tj. N 50.093037° E 014.446067°.
Podle wikipedie je Aitlická kaple zobrazena na Huberově perspektivním plánu Prahy. Já mám za to, že je tam zobrazena kaple první, nikoliv druhá v pořadí.
Podle via-sancta.cz je Aitlická kaple zobrazena na mapě Umgebungen der königl. Hauptstadt Prag (1850 - 1862) výřez, interaktivní mapa. Vzhledem k tomu, jak je blízko Invalidovně, podle mě se nemůže jednat o Aitlickou kapli.

Kaple byla zřejmě zbořena v roce 1872 při stavbě Rakouské severozápadní dráhy na Denisovo nádraží.

Pravděpodobné umístění podle wikipedie.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
digitalniknihovna.cz
chartae-antiquae.cz

mapy.cz
towns.hiu.cas.cz

via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 1 Kaple č. 3

O.A.M.D.G.