Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

12. Horažďovická kaple

Zobrazena plastika z Lorety v Boru u Horažďovic
Invokace: Matko Stvořitele
Donátor: F. Eusebius, hrabě z Pottingu

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak lisuje víno.

Podle obecného mínění se jedná o první kapli z původní Svaté cesty, která se zachovala.
Umístění.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- indikační skica stabilního katastru (1841),
- originální mapa a císařský povinný otisk stabilního katastru (1841),
- stabilní katastr (výřez, interaktivní mapa - zakliknout 1842),
- mapa kultur (1837-1844),
- II. vojenské mapování (1850/51): výřez, mapa, mapa, 50°07′04″N   14°30′43″E,

- toposekce zde a zde a speciální mapa III. vojenského mapování (1927),
- topografická mapa v systému S-1952 (1955, 1956),
- státní mapa (1951, 1966, 1973, 1979, 1984, 1988),
- pozemkový katastr (výřez, interaktivní mapa - zapnout Pozemkový katastr).


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
agsportal.geology.cz
books.google.cz
dveprahy.cz
mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz

wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 11 Kaple č. 13

O.A.M.D.G.