Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

11. Heyndorffská kaple

Zobrazena Panna Maria Hejnická.

Invokace: Matko předivná

Donátor: Karel, hrabě z Valdštejna

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak pěstuje obilí a peče hostie.

Kříž Viae sanctae Marianae je zde.

Podle via-sancta.cz,
je zakreslená na mapě Umgebungen der königl. Haupstadt Prag s označením St. Wenzl (tj. sv. Václav - snad v té době, tedy mezi roky 1850 a 1862 nesla kaple na sobě část identifikovatelného textu nebo obrazového výjevu o sv. Václavu). Dle tohoto zdroje se jedná se o tuto kapli na starých mapách:
- indikační skica stabilního katastru (1841),
- originální mapa a císařský povinný otisk stabilního katastru (1841),
interaktivní mapa stabilního katastru (výřez, mapa - zakliknout 1842) [50°6'59"N 14°30'42"E],
- mapa kultur (1837-1844),
- toposekce zde a zde a speciální mapa 3. vojenského mapování (1927) - je to tato kaple,
- topografická mapa v systému S-1952 (1955).
Ve státní mapě ani v pozemkovém katastru kaple již zakreslena není.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 10 Kaple č. 12

O.A.M.D.G.