Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

39. Sušická kaple

Modlitby

Vesel se královno sušická!
Královno proroků nejosvícenější Maria / od jejíhožto bolestného v Sušicích obrazu mnozí s velikou radostí odcházívají pro přijatá na tvou přímluvu od Boha dobrodiní / kterýchž sobě žádali: skrze tu nesmírnou radost / kterouž máš v nebi z toho / že jako den od slunce / tak celá nebeská říše od tvého blahoslavenství hojněji jsouc osvícena více se raduje: prosím tebe / vypros mi ustavičnou radost mysli / pocházející z dobrého svědomí: odvrať ode mne všecky hříchy / kteříž sami mohly by mne slušně zarmoutiti: a pomoz mi / ať se dostanu do věčné radosti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž jsi se Boleslavovi bratru svému chtějícímu stříbro z hor stříbrných dobyté do pokladnice zandati / ukázal / a poroučel / aby dal z něho ku potřebě a užívání lidu potřebného peníze s tvým obrazem bíti / odkudž potom v Čechách vždy býval na penězích ráz tvého svatého obličeje: prosíme tebe / oroduj za nás / ať lakomstvím nehřešíme: chudým podle své možnosti dobře činíme / nad jejich nouzi srdce nezatvrzujeme. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Nahoru Modlitby u kaple č. 38 Modlitby u kaple č. 40


O.A.M.D.G.