Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

39. Sušická kaple

Zobrazena Panna Maria sušická.

Invokace: Královno proroků.

Donátor: baron Eusebius Hieserl.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, který se zjevuje Boleslavovi a nakazuje mu, aby dal razit mince s jeho obrazem.


Kaple stávala po levé straně silnice k Brandýsu u můstku přes potok, viz 1. vojenské mapování (výřez, mapa).
V jiných starých mapách jsem ji nenašel.

Kříž Viae Sanctae Marianae je zde.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 38 Kaple č. 40

O.A.M.D.G.