Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

35. Sečenská kaple

Zobrazena gotická socha sečenské Madony (po 1375) stojící na břehu rozbouřeného moře (Seč u Blovic).

Invokace: Potěšení zarmoucených.

Donátor: hrabě Humprecht Jan Černín z Chudenic.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, jak blesky rozhání sněm, který ho nechtěl uznat za svatého.


Kaple se zachovala zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52),
- III. vojenské mapování: toposekcespeciální mapa (1927); ovšem na některých speciálních mapách kaple vidět není.
V stabilním katastru ani na státní mapě kaple zakreslena není.

Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 34 Kaple č. 36

O.A.M.D.G.